J. P. Jensen – steinhuggeren som ble Aust-Agders største skipsreder

På midten av 1920-tallet var skipsfarten på Sørlandet nede i en bølgedal. Etterkrigskrisen rammet rederne på Agder hardt. I 1925 var de fleste seilskutene borte og sørlandsredernes andel av Norges damp- og motorskipflåte var sunket til under 5 %. Sørlandsflåten bestod gjennomgående av mindre dampskip innrettet for trampfart og for disse skipene så ikke fraktmarkedet spesielt lyst ut. Men midt i krisen dukket det opp et tilbud som skulle endre alt. I 1926 la Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd flere av sine eldre tankskip ut for salg. De fleste skipene var bygget mellom 1914 og 1919. Samtlige var dampskip og de var på 5 000 og 6 000 brt. Prisene varierte mellom £ 60 000 og £ 95 000. Dette var i utgangspunktet for dyrt for mange av rederne på Sørlandet, men det som gjorde kjøpet interessant var at Anglo Saxon gav kreditt på inntil 80 %. Betingelsen var imidlertid at skipet inngikk på en 10 år lang fraktavtale for selskapet til en fast fraktrate. Mange var skeptiske til dette tilbudet. De fleste skipene var over ti år gamle, og flere mente vedlikeholdsutgiftene kunne bli store og inntektene små. Likevel ble i alt 26 såkalte Anglo Saxon-tankere kjøpt av norske redere i årene mellom 1927 og 1930. 17 av disse havnet på Sørlandet og en av dem som kjøpte var Jørgen P. Jensen i Arendal. (Arkivref: PA-1032, Jensens Rederier AS).

Jørgen Petter Jensen (1883-1961) var født i Son og vokste opp i en arbeiderfamilie. I 1895 flyttet familien til Hisøy ved Arendal. Faren, Johan Jensen (1857-1895), fikk seg jobb som tomtearbeider, men dro etter kort tid til USA for å få seg bedre betalt arbeid. Der omkom han i en arbeidsulykke og enken Hansine Elida Hansen (1859-1951) måtte forsørge familien på egenhånd. Jørgen P. Jensen var eldstemann i søskenflokken og kun 13 år gammel tok han seg jobb ved C. B. Evensens Steinindustri på Terneholmen. Gjennom flere år som steinhugger ble han godt kjent med bransjen og i 1906 startet han sitt eget steinhuggeri som han døpte Jensens Stenhuggeri & Mekaniske Sliperi. Ti år senere var det tid for å skifte kurs. Våren 1927 ble han spurt av Martin Mosvold, som han sannsynligvis var blitt kjent med via misjonsarbeid, om å investere i forbindelse med Martin Mosvolds kjøp av Anglo Saxon-tankeren ”Acasta”. Gjennom dette kjøpet og sin forbindelse til Martin Mosvold kunne Jensen følge denne forretningen på nært hold, og det gav tydeligvis mersmak. I løpet av 1928 solgte han steinhuggeriet og kom i forhandlinger med Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd om kjøp av D/T Mytilus. 13. november 1928 ble kontrakten inngått og 13. desember samme år ble det holdt konstituerende generalforsamling i A/S Mytilus. I 1930 kjøpte Jensen ytterligere to Anglo Saxon-tankere og ble dermed Aust-Agders største tankreder. I årene frem mot andre verdenskrig fortsatte Jensen å satse på tankfart og i 1939 disponerte han hele fem tankskip og var dermed Aust-Agders største skipsreder. I de samme årene engasjerte han seg også i lokalpolitikken, og fra 1938 til 1940 var han ordfører i Hisøy kommune. Etter andre verdenskrig (1940-1945) fortsatte rederiet å ekspandere. Samtidig fortsatte Jensen å bidra i lokalsamfunnet. På 1950-tallet donerte han blant annet store pengesummer til gamlehjemmet Elim på Hisøy og til Risøy ungdomsskole for sjømenn. 17. juni 1961 var det imidlertid slutt. Jensen døde da i sitt hjem på Hisøy i en alder av 78 år.

Forhandlingsprotokollen til A/S Mytilus og skipstegningen av D/T Mytilus er del av rederiarkivet etter Jensens Rederier AS som oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til forhandlingsprotokoller og skipstegninger, inneholder arkivet også aksjeprotokoller, korrespondanse, hyreregnskap og foto. Arkivet strekker seg hovedsakelig fra rederiets oppstart i 1928 og frem til 1981. På arkivportalen.no kan du få mer informasjon om hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt