Julius M. Smith på skirenn i Gåsåsen i 1890-årene

Julius M. Smith – sjømannen fra Tvedestrand som ble Arendals rikeste mann og hoppdommer

På slutten av 1800-tallet var det full aktivitet i de snødekte bakkene rundt Arendal. Kombinasjonen av langrenn og skihopp var blitt en yndet idrettsgren. I hoppbakken var Julius M. Smith ofte å se som dommer. Han var imidlertid ikke først og fremst kjent for sin interesse i skisporten. Smith var sjømannen fra Tvedestrand som skipsreder, forretningsmann og Arendals rikeste mann.

Julius Marius Smith (1825 – 1905) ble født i Tvedestrand 22. august 1825. Faren var skipsreder og skipsbygger Mads Henrik Tybring Smith, og moren var Henriette Brahde. Allerede som 14-åring dro Smith til sjøs på en av sin fars skuter. Der steg han raskt i gradene.

Fra sjømann til skipsreder og kjøpmann

Da Smith var 17 år ble han styrmann på briggen «Tvedestrand». Fire år senere, 26. august 1846, fikk han sitt skipperbrev. Smith ble skipsfører for briggen «Den syttende Mai» av Tvedestrand. De neste årene skulle Smith føre flere skuter deriblant barken «Daphne». Han kjøpte også parter i skip og ble skipsreder.

Den unge kapteinen tjente gode penger på skipsfart. 14. juni 1853 giftet Smith seg også inn i en av Arendals rikeste familier. Den utkårede var Alice Thommesen, datter av forretningsmannen Thor Thommesen.

Alice Smith født Thommesen. Foto. Dedekam

I 1856 forlot Smith sjømannslivet og året etter slo han seg ned i Arendal. Det økende behovet for frakteskip førte til gode tider for skipsfarten på Sørlandet. Sammen med sin familie investerte Smith i mange seilskuter. Samtidig ble det satset på skog og trelasthandel.

A/S Rygene Smith & Thommesen rundt 1900
A/S Rygene Smith & Thommesen rundt 1900

Arendals rikeste mann

I 1862 døde svigerfaren Thor Thommesen. Sammen med sin svoger Jens T. Thommesen, fortsatte Smith å lede forretningsvirksomheten til nye høyder. Handelshuset Thommesen – Smith tjente gode penger. I samme periode rammet også katastrofene.

Under den store bybrannen i Arendal i 1868 mistet familien Smith sitt hjem. Året etter døde også Smiths hustru Alice under barsel med deres ellevte barn. I forretningslivet fortsatte imidlertid Smith å ha suksess. I 1885 var han blitt Arendals rikeste mann.

Julius M. Smith med sin sønn Mads og sitt barnebarn Julius M. 1903. Foto. H.P. Nielsen

Smith var en dedikert bedriftsleder og var stadig på forretningsreiser i inn- og utland. Men han hadde også fritidsinteresser. På slutten av 1800-tallet var hest med vogn eller slede et vanlig fremkomstmiddel, og Smith hadde flere hester på stallen. Smith likte imidlertid også godt å kappkjøre. Vinterstid var han ofte å se på isen på Molandsvannet i kappløp med andre hesteeiere. Smith regnes som en av pionerene innen travsport på Sørlandet. Han skulle også bli delaktig i en annen idrett som var i ferd med å innta Sørlandet.

Julius M. Smith på skirenn i Gåsåsen i 1890-årene

Hoppdommer i skisportens barndom

Det første kjente sivile skirenn i Norge ble arrangert i Tromsø i 1843. Fra 1862 ble det årlig arrangert skirenn flere steder i Norge. I 1881 nådde skisporten også Arendal.

2. februar 1881 arrangerte Arendals Turnforening premieskirenn i Sprøkilen ved Longumvannet. Dette skulle bli starten på flere skirenn i Arendal og omegn. I 1880- og 1890-årene var det kombinerte renn med lengdeløp og hopp som dominerte. I bakkene rundt Arendal ble det anlagt flere hoppbakker, og en av dem som dristet seg utfor var forretningsmannen Smith.

Smith hadde stor interesse for skisporten. Han var blant idrettens rike velgjørere. Smith var også ofte dommer når det ble arrangert skirenn.

Julius M. Smith rundt 1900

Gjennom bankkrakk og krise

21. januar 1885 fikk Smith St. Olafs Ordenen for sin allmennyttige virksomhet. Året etter, om høsten i 1886, rammet nok en katastrofe. Det store bankkrakket i Arendal innledet en økonomisk krisetid i den rike kystbyen. Krisen påvirket også Smith.

Mange borgere i Arendal og omegn gikk konkurs. En av dem var Smith sin svigersønn Christian Stephansen junior. Smith selv unngikk konkurs. Den aldrende forretningsmannen drev sine virksomheter inn i et nytt århundre, men helsen skrantet. 8. oktober 1905 døde Smith i sitt hjem i Arendal.

Avtrykk i arkivet

På KUBEN i Arendal oppbevares flere portretter av Julius M. Smith. Portrettene er en del av en samling kalt PA-2418, Portrettsamlingen. I en annen samling kalt PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder, finner en også Smith avbildet. Bildene er digitalisert og tilgjengelig på agderbilder.no. I samlingen kalt PA-1435, Personalia finnes flere dokumenter etter Smith. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder
Arkiv PA-2418, Portrettsamlingen
Arkiv PA-1435 – Personalia F L0412
Aalholm, Olav Anton & Vevstad, Andreas: Handelshuset Thommesen-Smith, Rygene Træmassefabrikker. 1983
Gundersen, Jan Fredrik: Landsskirennet i Arendal 1897. Sånn var det. Årbok 2015
https://snl.no/skisport besøkt 26.01.2022

Kommentarfelt