Knubben – Sjøbadet i Arendal

I Galtesund mellom Tromøya og Hisøya ved Arendal ligger holmen Knubben. I dag ser en kun en forfallen murbygning der, men på 1940-tallet lå det her et storslått badeanlegg. Anlegget ble tegnet av Ketil Ugland i 1936 og realisert i 1937. Til anlegget hørte barnebasseng, garderober, kiosk og et ti meter høyt stupetårn. Anlegget fikk en kort levetid som sjøbad og allerede i 1947 ble det lagt ned. (Arkivref: PA-2388, Ugland & Thorne, T02 L0017 0017)

Ketil Ugland ble født 17. desember 1904 i Arendal. Hans far, Nils Falster-Ugland, arbeidet i forsikringsbransjen, men Ketil ønsket en annen levevei. I 1928 ble han uteksaminert som arkitekt ved Norges Tekniske Høgskole, og i 1931 etablerte han sitt eget arkitektkontor i Arendal. Ti år etter, i 1941, slo han seg sammen med Hans Paasche Thorne og sammen etablerte de arkitektkontoret Ugland & Thorne som har stått bak flere kjente bygg i Arendal og omegn.

Arkivet etter Ketil Ugland og Ugland & Thorne befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder tegningsregister, korrespondanse vedrørende byggeprosjekter og arkitekttegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt