Kontakten 4. april 1945

«Kontakten» – Grimstads første illegale avis

En sommerdag i 1944 satt den 27 år gamle sykepleieren Ragna Olsen (1917-1998) musestille hjemme på Frivoll i Grimstad. Hun lyttet. Fra det lille amerikanske batterimottakeren kjent som «Sweetheart» kunne hun høre Beethovens skjebnesymfoni, etterfulgt av ordene «Dette er London». Ragna satt i full konsentrasjon og noterte flittig ned det «Stemmen fra London» fortalte. Nyhetene skulle hun bruke som innhold i en ny avis. «Kontakten». Grimstads første illegale avis.

Etter at radiosendingen fra London var over pakket den unge sykepleieren omhyggelig ned den lille radioen og gikk ut i hagen bak huset. Her la hun den i en kasse som hun plasserte under kaninburet. Ingen måtte få vite at hun og moren Gusta hadde radio. Det var nemlig livsfarlig. Den tyske okkupasjonsmakten slo knallhardt hard ned på ulovligheter.

Tysk krigsmateriell utenfor Grimstad barneskole. Foto: Martha Myhrslo
Tysk krigsmateriell utenfor Grimstad barneskole. Foto: Martha Myhrslo

Radioforbud og pressesensur

I juli 1941 hadde tyskerne beslaglagt alle radioapparatene og forbudt lytting på annet enn tyske og tyskkontrollerte stasjoner. Formålet med radioforbudet var å sikre at nyheter fra de allierte ikke nådde befolkningen i Norge. Tyskerne ønsket full kontroll på nyhetsformidlingen. Kort tid etter det tyske angrepet på Norge våren 1940 hadde den norske pressen blitt pålagt militærssensur av nazistene. Sensuren førte til at mange aviser la ned virksomheten. I enkelte aviser ble også redaktøren byttet ut med en tyskvennlig redaktør.

Illegale aviser i Aust-Agder

I kjølvannet av pressesensuren dukket det imidlertid opp illegale aviser som ble produsert og distribuert i det skjulte. Den første illegale produksjonen i Aust-Agder kom ut i Arendal allerede i mai 1940. Dette var en av de første i Norge. «Avisen» var et navnløst flygeblad ble laget av motstandsbevegelsen «Arendalsgruppen». Motstandsgruppa fikk sendt ut seks flyveblader med opplag på 1000-2500 eksemplarer før det tyske sikkerhetspolitiet gikk til aksjon 12. august 1940. Resultatet ble at nærmere 100 mann tilknyttet Arendalsgruppa ble arrestert. Av disse ble 32 sendt til Tyskland.

Etter at radioforbudet ble innført i 1941 dukket flere «radioaviser» opp rundt omkring i landet. Avisene gjenga i hovedtrekk nyheter som hadde blitt formidlet i de norske sendingene fra London. Det har blitt anslått at det under 2. verdenskrig ble utgitt mer enn 300 illegale blader i Norge. Om lag 10 av dem ble utgitt i Aust-Agder. En av dem var «Kontakten» fra Grimstad.

Kontakten 4. april 1945

Livsfarlig distribusjon

I begynnelsen av krigen hadde Ragna Olsen arbeide som barnepike for vinprodusent og NS-medlem Sjur Fuhr fra Grimstad. Under et opphold på Vrådal sammen med hans barn våren 1942 kom hun i kontakt med motstandsmannen Andreas Ekanger. Kort tid etter ble hun oppringt at Ekanger med spørsmål om hun kunne påta seg en jobb. Sammen med postbudet Kristen Solborg skulle hun distribuere en illegal avis fra Oslo i Grimstadområdet.

Ragna Olsen takket ja. Hun hadde nylig byttet jobb og den nye jobben kunne kombineres med distribusjon av illegale nyheter. Som sykesøster hos distriktslegen var hun mye på farten mellom pasientene. Hun utnyttet reisevirksomheten med å distribuere aviser. Men hun måtte hele tiden være forsiktig med hvem som mottok avisene. Produksjon og distribusjon av illegale aviser kunne straffes med fengsel, i noen tilfeller døden. I løpet av krigen ble mellom 3000 og 4000 nordmenn arrestert på grunn av sine bånd til den illegale pressen. Av disse ble 62 henrettet og 150 døde i fangenskap.

«Kontakten» ser dagens lys

Den overhengende faren for å bli tatt førte til at Ragnas medhjelper, postbudet Kristen Solberg, måtte trekke seg i 1944. Ragna Olsen skaffet seg nye medsammensvorne i Finn og Rolf Andersen ved Andresens Garveri i Grimstad. Gjennom kontakter i motstandsbevegelsen i Oslo klarte Finn Andresen å skaffe til veie et radioapparat. Betingelsen var at den ble brukt til produksjon og distribusjon av illegale nyheter. Radiosensendingene fra London skulle sikre innhold til den illegale avisen «Kontakten» som så dagens lys sommeren 1944.

Avisen ble først skrevet på maskin med gjennomslagspapir. Men da opplaget økte fikk de involverte tak i en gammel stensilmaskin som ble plassert på garveriet. Maskinen gjorde det mulig å øke opplaget. For å redusere risikoen pendlet radioen mellom garveriet og Ragna Olsens hjem på Frivoll. Sikkerhetstiltaket må ha funket for «Kontaktens» personale klarte å jobbe uforstyrret helt frem til krigens slutt. Det siste nummeret kom ut på fredsdagen 8. mai 1945.

Avtrykk etter den illegale pressen

Det er bevart få eksemplarer av de illegale avisene. En viktig årsak skyldes at det var livsfarlig å lese samt å oppbevare dem. Derfor ble avisene ofte destruert etter at sistemann hadde lest dem. På KUBEN i Arendal oppbevares en liten samling av illegale aviser kalt PA-3037, Illegale aviser. Samlingen består bl.a. av et eksemplar av «Kontakten» fra 3. mai 1945. I samlingen ligger også to nummer av «Parolen» som kom ut i Fjære ved Grimstad i perioden 1944-1945. Arkivet er registret på arkivportalen.no og avisene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3037, Illegale aviser

Arkiv PA-2417.Lx.serie16017.012
Frøstrup, Johan Christian og Davidsen, Bjørn. Aust-Agder under okkupasjonen. Friluftsforlaget. 2017
Grimstad Adressetidende 22. april 1995. Den ukjente historien fra krigens Grimstad
Snl.no, illegal presse

Kommentarfelt