Vardaas Posten nr. 2 1950 1. årgang s. 17 utsnitt

Sjøfolk på busstur i et krigsherjet Palestina i 1950

5. mai 1950 ankom M/T «Vardaas» Haifa i Israel. I havnebyen ble det arrangert busstur for mannskapet. På turen skulle sjøfolkene få oppleve mange gamle kulturminner. De skulle imidlertid også få se et krigsherjet land.

M/T «Vardaas» var eid av Arnt J. Mørland fra Arendal. Det var bygd ved Eriksberg skipsverft i Sverige i 1949 og var rederens første nybygde tankskip etter andre verdenskrig (1940-1945). M/T «Vardaas» startet sin første seilas i desember 1949. Etter flere turer over Atlanterhavet, gikk tankeren på vårparten i 1950 inn i Middelhavet. Her anløp de blant annet Haifa, en by der det to år tidligere var blitt utkjempet harde kamper mellom jøder og palestinere.

Haifa
Haifa

En konflikt om land

Palestina hadde siden første verdenskrig (1914-1918) vært et britisk mandatområde. Da britene i 1947 annonserte at de året etter ville trekke seg ut, gjorde områdets to største folkegrupper krav på landet.

For jødene handlet det om å etablere en jødisk stat. For de arabiske palestinerne handlet det om å få råderett over et landområde de hadde hatt som bosted i mangfoldige generasjoner.

I det nyetablerte FN forsøkte de å løse situasjonen ved å foreslå en deling av området. 29. november 1947 ble den såkalte delingsplanen vedtatt. Jødene, som ville få det største landarealet, godtok planen. Det gjorde ikke de arabiske palestinerne. Dagen etter startet Palestinakrigen.

Fra borgerkrig til storkrig

Palestinske militsgrupper angrep jødiske mål og kom raskt på offensiven. Våren 1948 endret dette seg. Jødiske styrker slo tilbake og tok kontroll over større byer som Tiberias, Jaffa og Haifa. I tillegg ble rundt 100 arabiske landsbyer inntatt.

14. mai 1948 endte det britiske mandatstyret. Samme dag erklærte jødene etablering av staten Israel. Om natten kom reaksjonen. De arabiske landene Egypt, Libanon, Syria, Transjordan(Jordan), Irak og Saudi-Arabia startet en felles invasjon av den nyetablerte staten.

Til tross for araberlandenes tallmessige overmakt, holdt jødene stand. I noen områder kom de etter hvert også på offensiven. På nyåret i 1949 ble det forhandlet om løsning på krigen, og på sommeren ble den foreløpig siste fredsavtalen undertegnet.

Jødene hadde fått et eget land. Samtidig hadde mange tusen mennesker mistet livet, landsbyer var lagt i ruiner og flere hundre tusen arabiske palestinere var blitt fordrevet. Det var dermed et krigsherjet land sjøfolkene om bord i M/T «Vardaas» kom til våren året etter.

Busstur i bibelens land

Tankskipet fra Arendal ankom Haifa 5. mai 1950. Ved hjelp av den norske presten i byen, ble det arrangert busstur for mannskapet. Om bord i bussen var også en jødisk politimann.

M/T "Vardaas"

Under bussturen fikk mannskapet fra «Vardaas» se flere bibelske steder som Kisjonelva, Kanan og Nasaret. Ved byporten til Nasaret ble bussen stoppet av jødiske soldater og undersøkt. Sjøfolkene hadde ikke passene i orden, men fikk likevel passere ved hjelp av politimannen.

I Nasaret bodde det stort sett arabiske palestinere. Sjøfolkene fikk i utgangspunktet ikke lov til å gå ut av bussen, men ved Maria-brønnen gjorde politimannen et unntak. I noen få minutter fikk sjøfolkene se nærmere på det bibelske stedet.

Maria-brønnen
Maria-brønnen

Turen gikk videre til Tiberias og Gennesaretsjøen. Ved Dalmanuta ble det nok et stopp. Der fikk flere av sjøfolkene bade i sjøen som ligger 209 meter under havoverflaten.

Gennesaretsjøen
Gennesaretsjøen

På tilbaketuren så de mange andre bibelske steder, men de kjørte også forbi flere krigsminner deriblant Mishmar HaEmek.

Krigsminner og nye kolonier

Mishmar HaEmek var en jødisk koloni som var blitt angrepet 4. april 1948. Kolonien lå på veien mellom storbyene Jenin og Haifa, og hadde derfor vært strategisk viktig.

I flere dager var kolonien blitt bombet med artilleri. Jødene holdt stand og 8. april 1948 hadde de startet sin egen offensiv. Jødiske militante grupper tok etter hvert kontroll over omliggende arabiske bosettinger.

Etter krigen ble mange av de jødiske koloniene gjenoppbygget. Samtidig etablerte jødene flere nye bosettinger. Det la også sjøfolkene fra M/T «Vardaas» merke til. Spesielt en av dem skilte seg ut. I M/T «Vardaas» sin egen skipsavis ble kolonien senere beskrevet.

«En koloni vi la merke til, var alle husene bygget som i en sirkel, i mitten på en stor slette. De som bodde i den byen, hadde like lang vei, når de skulde ut å arbeide på marken. Hver mann eide ett stykke jord som gikk i retning ut fra byen.»

Etter flere timer på busstur returnerte sjøfolkene til M/T «Vardaas» i Haifa. Dagen etter seilte tankskipet videre. Sjøfolkenes opplevelser fra det bibelske og krigsherjede landet er imidlertid trygt bevart på KUBEN i Arendal.

Skipsavisene på KUBEN

I skipsavisen «Vardaas-Posten» skildres sjøfolkenes bussreise i Palestina i 1950. Skipsavisen er en del av arkivet etter reder Arnt J. Mørland og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I dette arkivet finnes det en arkiveske med flere skipsaviser. Skipsavisene stammer fra M/S Ravnaas, M/S Kvernaas, M/T Jomaas, M/T Vardaas og M/T Tromaas. Blant avisene ligger også enkelte skoleaviser som ble sendt til skipene. Avisene dekker perioden fra 1948 til 1955 og gir et unikt glimt inn i hverdagen til sjøfolkene som seilte i utenriksfart rundt 1950. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1175, Arnt J. Mørland 03
https://snl.no/Palestinakrigen besøkt 13.10.2023
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mishmar_HaEmek besøkt 13.10.2023

Kommentarfelt