Hans Johan Johnsens dagbok

«Southern Cross ekspedisjonen» – I kamp med isfjell og kjempepingviner

Den 17. februar 1899 ankom D/S ”Southern Cross” Kapp Adare på det Antarktiske fastlandet.  ”Southern Cross”-ekspedisjonen var en britisk ekspedisjon ledet av nordmannen Carsten Borchgrevink. Ekspedisjonen hadde som formål å foreta den første overvintringen på det antarktiske kontinent, samt gjøre vitenskapelige og geografiske undersøkelser.  Selv om ekspedisjonen var britisk, bestod mannskapet på 30 personer hovedsakelig av nordmenn. En av dem var den 24 år gamle matrosen Hans Johan Johnsen fra Tromøya.

Fartøyet som førte ekspedisjonen til Antarktis var den dampdrevne ishavsskuta Pollux. Skuta var bygd ved Svinodden verft i Arendal i 1886 og var konstruert av den kjente skipskonstruktøren Colin Archer. Samme person tegnet også den berømte polarskuta «Fram». Skipsverftene i Arendal var kjent for å kunne bygge skip som tålte en trøkk. Pollux var bygd for selfangst i nordishavet og var opprinnelig bestilt av forretningsmannen Axel Nicolai Herlofson. Da Herlofson gikk konkurs som følge av det store bankkrakket i Arendal i 1886, lå Pollux lenge halvferdig i opplag.

I 1889 ble skipet kjøpt av skipsreder O.B. Sørensen fra Bratteklev. Sørensen satte skipet inn i selfangst i Nordishavet, men solgte det til Borchgrevink og hans ekspedisjon i 1898. Borchgrevink omtalte det som et «uadminnelig sterkt skip». Det var konstruert slik at det ble presset opp hvis isen trykket rundt skroget. Dermed unngikk man at skipet ble knust av isen. Pollux ble omdøpt til «Southern Cross» og i august 1898 forlot skipet London med kurs mot isødet på den andre siden av kloden.

Underveis skrev Hans Johan Johnsen dagbok. Her forteller han om en strabasiøs tur gjennom pakkisen. I nesten to måneder kjempet ”Southern Cross” seg fremover mellom høye isfjell mot det antarktiske fastland. Underveis benyttet mannskapet seg av sjansen til å drive jakt på sel og pingviner. Den 24. januar 1899 skriver han: ”Vi tog 3 sæl og en kjæmpepigvin som jeg selv tog levende og da jeg holdt den i hovudet for at den ikke skulde bide mig, slog den mig med sine haarde svømmevinger på venstre haand saa at jeg blødde…” En del av dyrene som ble fanget ble stoppet ut og overlevert britiske museer ved hjemkomsten. Kjøttet ble imidlertid spist og Johnsen synes å sette pris på pingvinkjøtt.”Pigvinkjødt er udmerket godt at spises, omtrent som alkekjød”, skriver han.

Hans Johan Johnsens dagbok 1898

Da «Southern Cross» ankom Kapp Adare 17. februar 1899 ble Hans Johan Johnsen sannsynligvis den første sørlending som satte sine ben på det antarktiske kontinent. Det var kun et fåtall personer som hadde vært der tidligere. Den første som hadde satt sine fotavtrykk der var ekspedisjonens leder, Carsten Borchgrevink. Det hadde han gjort fire år tidligere, da han deltok i en hvalfangstekspedisjon, hvor landgangen også ble gjort ved Kapp Adare.

I 1899 ble det imidlertid opprettet en permanent base, bestående av to prefabrikkerte hytter som var tatt med fra Norge. Hyttene, som fortsatt eksisterer, ble brukt til den første overvintringen i Antarktis. Hans Johan Johnsen overvintret ikke, men ble med «Southern Cross» nordover mot New Zealand. Her brukte han og mannskapet ventetiden til å drive hvalfangst, før «Southern Cross» returnerte til Kapp Adare for å hente hjem overvintringslaget. Her fant de alle i god behold, med unntak av zoologen Nicolai Hanson, som hadde dødd etter lengre tids sykdom. Hanson var blitt begravet i fjellpartiet ovenfor Kapp Adare.

Ekspedisjonen seilte så inn i Rosshavet for å gjøre vitenskapelige undersøkelser før den satte turen hjemover mot Europa. I dagboken skildrer Hans Johan Johnsen det rike dyrelivet og det fantastiske landskapet i Antarktis. Han skriver bl.a.: «Det er dog rart at se endnu et sted på Jorden som er ubesmittet af Mennesker og af Støv og Røg

Den 28. oktober 1900 ankom «Southern Cross» Gravesend i Storbritannia. Ved ankomst mønstret Johnsen av og reiste hjem til Norge. Etter ekspedisjonen fortsatt Johnsen å seile til sjøs, og fikk seg både styrmanns- og skippereksamen. Johnsen døde i 1918. I podcasten «Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet» kan du høre mer om Southern Cross ekspedisjonen til Antarktis.

Matros Hans Johan Johnsen fra Tromøya skrev dagbok i løpet av Southern Cross-ekspedisjonen. Dagboken befinner seg på KUBEN i Arendal. Dagboken utgjøre arkivet PA-1250, Johnsen, Hans Johan som er registrert på arkivportalen.no. Den er digitalisert og publisert på Digitalarkivet. Dagboken er også tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1250, Johnsen, Hans Johan F01 L0001, Dagbok fra Southern Cross ekspedisjonen til Antarktis

Vogt, David (2008). Vår glemte polarhelt – Carsten Borchgrevink og Southern Cross-ekspedisjonen 1898-1900. Oslo: Aschehoug.
Borchgrevink, Carsten E. (1905). Nærmest Sydpolen aaret 1900, København: Gyldendal
www. polarhistorie.no
www.wikipedia.no

English: On the 17th of February 1899, “Southern Cross” anchored up at Cape Adare on the Antarctic mainland. Hans Johan Johnsen from Tromøy in Norway was among the crew. He had signed on as a deckhand on the British Antarctic Expedition, led by the Norwegian Carsten Borchgrevink. The plan was to find the magnetic south pole. Johnsen wrote a diary during the trip and describes a strenuous passage that contained both struggle with icebergs and scuffling with a giant penguin.

Kommentarfelt