Jentene på brygga ved Sundet sommerleir

Sundet Sommerleir i Søndeled

Den 1. juli 1929 åpnet Sundet sommerleir i Søndeled dørene for første gang. Inn strømmet om lag 40 glade og forventningsfulle jenter i alderen 10 til 16 år. Her skulle de tilbringe seks flotte sommeruker. Leiren hadde vært fulltegnet allerede i april. De unge jentene kunne vente seg et sunt og godt ferieopphold kombinert med undervisning i svømming, livredning, tegning og maling.

Det var søstrene Meta og Helene Hansen fra Lillesand som stod bak sommerleiren. Søstrene var døtre av havnefogden i Lillesand og hadde bodd flere år i Oslo og utlandet før de havnet i Søndeled. Begge hadde utdannelse fra både København, Berlin, Paris og New York. I 1928 hadde storesøster Meta Hansen sikret seg den praktfulle eiendommen som omfattet en herskaplig villa med over 30 rom, samt flere mindre bygninger.

Jenter ved Sundet sommerleir

Landstedet Sundet ble i sin tid kjøpt av konsul J. W. Prebensen i Risør i 1844. Landstedet var i familien Prebensens eie til det ble kjøpt av direktør Ragnvald Blakstad i 1913. Meta Hansen kjøpte eiendommen av Fru Schieldsøe som hadde drevet sommerpensjonat der på 1920-tallet.

Alle rådgiverne ved Sundet sommerleir i 1929

Søstrene Hansens plan var å forvandle Sundet til et ferie- og undervisningssted for unge jenter. I de to sommermånedene skulle det være et muntert leirliv på Sundet, mens det resten av året skulle være pensjonatskole. Her kunne unge jenter som var ferdig med middelskolen få undervisning, mens de brukte tiden på å finne ut hva de ønsket å gjøre videre i livet.

Sommerleirkonseptet hadde søstrene Hansen tatt med seg fra USA. I tre år hadde Meta Hansen vært ansatt som lærerinne ved den eksklusive Sea Pines Camp for Girls i Cape Cod utenfor Boston. Meta Hansen mente at en lignende leir ville passe utmerket i Norge.

Flaggheising ved Sundet sommerleir

Sundet sommerleir var den første av sitt slag i Norge. På sommerleiren skulle jentene leve omtrent som de amerikanske «camp girls». Hver dag startet med morgengymnastikk og utover dagen kunne jentene delta på aktiviteter som friluftsliv, svømming, livredning og sang. På kvelden var det jentene selv som stod for underholdningen. Til å følge opp jentene ansatte søstrene Hansen kvinnelige rådgivere. Disse skulle stå for undervisning, men de skulle også fungere som trygge venner for jentene på leiren.

Sommerleiren ble en stor suksess. I 1931 overtalte søstrene sin bror Thorvald Langaard Hansen om å arrangere en tilsvarende leir for gutter. Samme år åpnet «Sørlandet Sommerleir» på familien Hansens eiendom på Rosenberg i Lillesand. Begge sommerleirene fikk besøk av ungdommer fra USA som ønsket å tilbringe sommeren på Sørlandet.

Ballspill under Sundet sommerleir

På 1930-tallet var sommerleiren i Søndeled et populært sted. I 1937 kunne avisa Aust-Agder Blad melde om at sommerleiren var «Det ideelle oppholdssted for unge piker». Jentene som besøkte leiren dette året bekreftet til avisa at «Et herligere ferieopphold kan ikke tenkes». Sommeren 1939 var imidlertid siste gang Sundet var tilholdssted for glade og solbrune jenter. Året etter senket mørke skyer seg over både Norge og den vakre eiendommen i Søndeled.

På brygga ved Sundet sommerleir

Etter at Norge ble angrepet av Tyskland 9. april 1940, ble Sundet okkupert av tyske soldater. Meta Hansen solgte Sundet til skipsreder J. P. Jensen fra Hisøy i 1944. Etter krigen solgte Jensen eiendommen til skipsreder Aleksander Prebensen. Landstedet Sundet var dermed tilbake i Prebensen-familiens hender.

Arkivet etter Sundet Sommerleir i Søndeled befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter en kassabok, fotografier og et fotoalbum med bilder fra oppholdet på sommerleiren. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv: PA-1541, Sundet sommerleir og pensjonatskole

Agderposten 26.09.1946
Aust-Agder Blad, 5.6.1935, 28.07.1937
Dagbladet 16.02.1929
Folketanken, 08.02.1929
Vestlandske Tidende, 12.01.1929

Kommentarfelt