Unni Holmsen og Thorbjørg 1

Unni Holmsen – verdens yngste kvinnelige radiotelegrafist

Våren 1951 forberedte 25 elever ved Sjømannsskolen i Arendal seg til eksamen. De tilhørte alle skolens radioavdeling og skulle utdanne seg til radiotelegrafister. Syv av elevene var kvinner. Den yngste var kun 17 år og het Unni Holmsen. Året etter mønstret hun på sitt første skip, og ble dermed regnet som verdens yngste kvinnelige radiotelegrafist.

Unni Holmsen ble født 14. august 1933 og vokste opp på Bekkestua i Bærum. Etter realskolen på Valler søkte hun om opptak ved Arendal Sjømannsskole. Som mange andre ungdommer ville hun ut og reise. I tillegg hadde hun alltid vært litt interessert i radio.

Telefunken radio fra rundt 1940. AAM.25375
Telefunken radio fra rundt 1940. AAM.25375

Radiotelegrafiens begynnelse

I 1901 lyktes den italienske vitenskapsmannen Guglielmo Marconi å sende signaler i form av elektromagnetiske bølger fra England til Newfoundland. Til forskjell fra telegrafen som sendte signaler gjennom et ledningsnett, var den nye teknologien trådløs. Utviklingen av radiotelegrafi førte til en kommunikasjonsrevolusjon både på land, og ikke minst til havs.

1. mai 1906 ble de første radiostasjonene i Norge etablert. Tre år senere ble det første norske handelsskipet, «Kong Harald», utstyrt med en radiotelegrafstasjon.

Utstyret gjorde det mulig for skip å kommunisere langt til havs. Dette hadde stor betydning for driften av skipene og ikke minst for sikkerheten om bord. Samtidig førte teknologien til behov for en ny yrkesgruppe.

Radiostasjon for skip fra rundt 1945. AAM.25451A
Radiostasjon for skip fra rundt 1945. AAM.25451A

Telegrafistene kommer om bord

På begynnelsen av 1900-tallet var det radioselskapene som utdannet og ansatte radiotelegrafister. Etter hvert ansatte rederne selv radiotelegrafistene.

Under de økonomiske krisene i mellomkrigstiden, måtte mange rederier spare penger. I Norge ble radioarbeidet kombinert med andre oppgaver om bord. Det ble da vanlig at styrmenn om bord også måtte ha radiosertifikat. Under andre verdenskrig (1939-1945) endret dette seg.

Handelsskipene seilte i farlige farvann. Det ble derfor nødvendig å bemanne radiostasjonene om bord døgnet rundt. Enkelte handelsskip seilte under krigen med hele tre radiotelegrafister.

Krigen gikk hardt utover den norske handelsflåten. Mange skip forliste og flere tusen sjøfolk mistet livet. Dette førte til økt behov for blant annet radiotelegrafister. Et behov som også gav muligheter for kvinner.

De første kvinnene

Før andre verdenskrig var det mange kvinner som arbeidet som telegrafister ved de ledningsbaserte telegrafstasjonene. Radiostasjonene ble imidlertid ansett som for teknisk avanserte. Under krigen endret dette seg.

Fern Blodgett fra Saskatchewan i Canada skulle bli den første kvinnelige radiotelegrafisten på et norsk handelsskip. 14. juni 1941 mønstret hun på M/S «Mosdale» som seilte i konvoifart over Atlanterhavet. Fern skulle ikke bli den eneste.

Krigen banet vei for flere kvinnelige radiotelegrafister om bord på norske skip. En av dem var Unni Holmsen.

Radiorommet på den gamle Sjømannsskolen i Arendal
Radiorommet på den gamle Sjømannsskolen i Arendal

En hard utdannelse

1. september 1950 begynte Unni på radioavdelingen ved Arendals Sjømannsskole. Hun hadde nettopp fylt 17 år og var yngst i klassen. Ifølge henne selv, ble det en hard tid på skolen.

Kurset varte i 10 måneder med undervisning syv timer daglig. I løpet av skoleåret måtte elevene gjennom masse teori og praktiske øvelser. De lærte morse, radiotelefoni, radioteori, reglementslære og engelsk. I tillegg ble de trent i bruk av radar og koder.

Ikke alle klarte å gjennomføre. I Unni sin klasse var det flere som strøk i et eller flere fag. Unni selv bestod med glans. Hun ble dermed Norges yngste utdannede skipsradiotelegrafist.

Den nyutdannede radiotelegrafisten hadde mest lyst til å mønstre på et stykkgodsskip. Da ville hun få mange havneanløp, og få oppleve verden. Unnis førstereis ble imidlertid ikke helt som hun hadde ønsket. I desember 1951 mønstret hun nemlig på det nybygde tankskipet til Tønnevolds rederi i Grimstad.

M/T "Thorbjørg" under sin prøvetur 20.12.1951
M/T «Thorbjørg» under sin prøvetur 20.12.1951

Førstereis med M/T «Thorbjørg»

17. desember 1951 dro Unni fra Oslo til Gøteborg. I den svenske havnebyen lå M/T «Thorbjørg» som var blitt bygget ved det tradisjonsrike Götaverken. I Gøteborg ventet også den lokale avisen Gøteborgs-Tidningen som ønsket å lage en reportasje om den unge radiotelegrafisten. Avisen fremstilte Unni som verdens yngste kvinnelige radiotelegrafist.

Tre dager etter Unni ankom Gøteborg, dro tankskipet ut på sin jomfrutur. Kursen ble satt for Karibia der «Thorbjørg» skulle få sin første oljelast.

Det var nok en spent 18-åring som skulle betjene skipets radiorom for første gang. Jomfruturen skulle også by på en del utfordringer.

"Thorbjørg" 1951

Uvær i Nord-Atlanteren

Etter å ha passert den svært trafikkerte engelske kanal, blåste det opp til uvær i Nord-Atlanteren. For mange av førstereisene skulle det bli en jomfrutur med mye sjøsyke.

Uværet varte i flere dager, men til tross for høy sjø ble det feiret julaften om bord.

Julefeiring i rom sjø

Klokken 18:00 ble det servert julemiddag. Etter maten samlet mannskapet seg i messa. Her ble det sunget flere julesanger og kaptein Bjørge leste opp julehilsninger fra sjømannskirken i Gøteborg.

Sjømannskirken hadde også sendt med flere julegaver som mannskapet pakket opp i tur og orden. Julekvelden ble avsluttet med allsang og «Gud signe vårt dyre fedreland». Da M/T «Thorbjørg» passerte Azorene roet været seg og solen tittet frem. Sol og varme kom også til å prege den videre seilasen.

Unni Holmsen og resten av mannskapet på "Thorbjørg" 1951

Fra Karibia til Brasil

6. januar 1952 ankom tankskipet Curacao. Derfra gikk M/T «Thorbjørg» til flere havner i Brasil. I løpet av turen skulle Unni bli godt kjent med det øvrige mannskapet.

Om bord var hun den eneste «utlendingen». Mannskapet bestod av folk fra Sørlandet, mens hun var fra Østlandet. Hun var imidlertid ikke eneste kvinne om bord.

Kona til 3. maskinisten var med og hadde oppgaver som byssepike. Også kaptein Bjørge hadde med seg sin kone på seilasen. Unni var imidlertid den eneste kvinnelige offiseren om bord, og ved landligge hendte det at hun ble med noen av de andre offiserene på barbesøk.

Unni Holmsen på nattklubben Balalaika i Rio de Janeiro 1952
Unni Holmsen på nattklubben Balalaika i Rio de Janeiro 1952

Et halvt år senere var Unni sin førstereis over. Den unge radiotelegrafisten mønstret av 19. juli 1952 i Oslo. På KUBEN i Arendal finnes imidlertid avtrykk etter verdens yngste kvinnelige radiotelegrafist.

Radiotelegrafist Unni Holmsen 1951

Arkivene på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares arkivet etter Arendals Offentlige Sjømannskole kalt KA0900-550s, Arendals Offentlige Sjømannsskole. Her finner en blant annet Unni Holmsen i karakterprotokollen for Radioavdelingen skoleåret 1950/1951. På KUBEN oppbevares også arkivet etter Tønnevolds rederi kalt, PA-2362, O. T. Tønnevolds rederi. I dette arkivet ligger blant annet foto og avisklipp fra Unni Holmsens førstereis. KUBEN oppbevarer også en samling med arkiv fra flere rederier kalt PA-2584, Roald M. Abrahamsens maritime samling. Her ligger blant annet Unni Holmsens mønstringskort. Samtlige arkiver er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2362, O. T. Tønnevolds rederi 4. D01 L0054, Arkiv KA0900-550s, Arendals Offentlige Sjømannsskole NRd L0001, Ua L0001, Arkiv PA-2584, Roald M. Abrahamsens maritime samling F01 L0016
Abrahamsen, Olav Arild: Sørlandsk skipsfart 1920-2020. Oslo 2022
Kvinner: historier om agderkvinner. Vest-Agder-museet 2009
Solstad, Gudmund: Telegrafisten 1855-2005, 2005
https://snl.no/radiotelegrafi besøkt 08.05.2024

Kommentarfelt