På spark langs sørlandskysten februar 1940. Foto: Leif Ødegaard

Vinteren 1940 – da sørlandskysten frøs til is

Vinteren 1939-1940 skulle bli den første av flere unormalt kalde vintre i starten av 1940-årene. Stabile høytrykk over Arktis førte iskald polarluft ned over Europa. Dette skulle få store konsekvenser. Ikke minst for skipstrafikken langs sørlandskysten.

Torsdag 15. februar 1940 dro rutebåten «Galtesund» ut fra Arendal. I tung issørpe gikk skipet gjennom sundet med samme navn og kursen ble satt for Kristiansand. Om bord var det kun en passasjer, nemlig en utsending fra Agderposten. Formålet med turen var å se nærmere på isforholdene langs sørlandskysten.

Arendal vinteren 1940. Foto: Leif Ødegaard

«Langs fastlandet ligger skruisen overalt, og et par kvartmil til havs tårner havisen sig faretruende op så langt øiet rekker.» Slik beskriver avisens utsending sine observasjoner på vei vestover. Han var imidlertid ikke den eneste som ønsket å se nærmere på de voldsomme ismassene.

På spark langs sørlandskysten februar 1940. Foto: Leif Ødegaard

Med spark og fotografiapparat var den 17 år gamle Leif Ødegaard fra Arendal også på tur langs kysten. Ismassene gjorde den normalt så travle kystlinjen øde, men ved Sperrholmen utenfor Fevik var det stor aktivitet og i sentrum for begivenhetene lå det svenske lasteskipet «Abisko».

Lasteskipet "Abisko" fast i isen utenfor Fevik februar 1940. Foto: Leif Ødegaard

«Abisko» var et dampskip bygget i 1913 ved Göteborgs Mekaniske Verksted. Fartøyet ble levert Rederi AB Luleå-Ofoten og satt inn i malmfarten på Narvik. I februar 1940 var skipet imidlertid på vei langs sørlandskysten, men det skulle vise seg å bli en utfordrende seilas.

Utenfor Fevik hadde «Abisko» forsøkt å forsere isen, men var i stedet hjelpeløst blitt skrudd på land av ismassene. To bergingsfartøy var kommet til unnsetning og da både Ødegaard og «Galtesund» passerte, var de i full gang med å forsøke å få dampskipet ut av isen.

Rutebåten «Galtesund» skulle etter hvert også få problemer med isen. Mellom Grønningen fyr og Oksøy utenfor Kristiansand lå pakkisen tett. På vei inn mot Kristiansand fikk Agderposten sin utsending se en helt nediset liten lastebåt som hadde gitt tapt for naturkreftene. Innover i byfjorden måtte også «Galtesund» kjempe seg gjennom isen.

Kaptein Knudsen gav full fart og med sine 400 hestekrefter sneglet «Galtesund» seg gjennom isen. Et øyeblikk stanset rutebåten helt opp, før den igjen klarte å komme seg noen meter fremover. Omsider kom «Galtesund» seg inn til havnen.

På sin rute fra Oslo til Kristiansand var skipet allerede fire døgn forsinket. I følge utsendingen fra Agderposten var kaptein Knudsen heller ikke spesielt optimist med tanke på fortsettelsen. «- Ja, nu er vi her, sier kaptein Knudsen lakonisk, men jeg tror nu det vil gå adskillige dager og neter før vi slipper ut igjen.»

Havis på sørlandskysten februar 1940. Foto: Leif Ødegaard

Dagen etter, 16. februar 1940, skulle et annet fartøy gli inn i en islagt fjord litt lenger vest. Med britiske jagere i helene, flyktet det tyske lasteskipet «Altmark» inn i Jøssingfjorden i Rogaland. Den andre verdenskrig var i gang og om bord i «Altmark» var 300 britiske krigsfanger. Fangene ble befridd og episoden fikk stor oppmerksomhet.

Norge var nøytralt og bruddene på det norske nøytralitetsvernet skapte kraftige reaksjoner. Den såkalte Altmark-saken skulle også gi en forsmak på hva Norge hadde i vente. To måneder senere, 9. april 1940, ble også Norge trukket inn i krigen. Tyske styrker gikk til angrep og i løpet av kort tid var Norge okkupert av Nazi-Tyskland.

Rutebåten «Galtesund» skulle fortsette å trafikkere kysten også etter den tyske okkupasjonen var et faktum. 15. mars 1943 forsvant imidlertid «Galtesund» sporløst. En fryktet at skipet var gått på en mine, men årsaken var en helt annen. Skipet var blitt kapret av en norsk motstandsgruppe og ført til Skottland. Verre skulle det gå med det svenske lasteskipet «Abisko».

Natt til 11. april 1943 gikk skipet på en mine utenfor den tyske nordsjøkysten. En mann omkom og «Abisko» gikk til bunns. Også for hobbyfotografen Ødegaard skulle krigen få store konsekvenser. Som tenåring hadde han deltatt i de frivillige militærøvelsene rundt Arendal vinteren 1940. Under okkupasjonen ble han med motstandsgruppen XU, der han blant annet fotograferte tyske stillinger.

På KUBEN i Arendal oppbevares flere av Leif Ødegaard sine fotografier. Arkivet er navngitt PA-2717, Leif Ødegaards fotoarkiv og registrert på arkivportalen.no Bildene er digitalisert og tilgjengelig på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2717, Leif Ødegaards fotoarkiv
Agderposten 16.02.1940
Bergens Arbeiderblad 15.02.1940

Fremover 13.01.2001
https://no.wikipedia.org/wiki/Altmark-saken besøkt 18.02.2021
http://www.gamlenarvik.no/wiki/index.php?title=Abisko_1913 besøkt 18.02.2021

Kommentarfelt