Tvedestrands første rutebil rundt 1910 utsnitt 2

Tvedestrands første rutebil – hestenes befrier

Sommeren 1910 skjedde en teknologisk revolusjon i Tvedestrand og Åmli. For første gang kunne innbyggerne bli kjørt med rutebil mellom kystbyen og de indre bygder. Etablering av et rutebilselskap hadde imidlertid vært vanskelig. Selskapet skulle også få en kort levetid.

I 1910 var bilen et forholdsvis nytt fremkomstmiddel. Kun fem år tidligere hadde landsdelen for første gang hatt besøk av en bil, da tre amerikanske turister var på kjøretur i Europa. På de norske landeveiene hadde det tekniske vidunderet fått stor oppmerksomhet. Ikke alle var like positive. Spesielt i de indre bygder skapte det motoriserte kjøretøyet forskrekkelse og skepsis. For å få etablert et rutebilselskap, måtte derfor argumentene være gode.

Parti av Fiane 1905
Parti av Fiane 1905. Foto: Magnus Løvfold

Lovnad om god avkastning

I slutten av juli i 1908 ble det innbudt til aksjetegning i «Tvedestrands Automobil» hvis formål var persontrafikk mellom Tvedestrand og Åmli. Initiativet kom fra handelsstanden i Tvedestrand og omegn.

Initiativtakerne hadde allerede fått tilbud om kjøp av en rimelig bil. En franskmann fra Paris skulle nemlig kjøpe seg ny bil, og hadde tilbudt sin gamle for en billig penge ved rask avgjørelse. Dersom det planlagte rutebilselskapet fikk kjøpt denne bilen, mente initiativtagerne at aksjonærene allerede første året kunne regne med en avkastning på hele 10 %.

Tvedestrand rundt 1900
Tvedestrand rundt 1900

Samtidig som en lokket med god avkastning, var det også viktig å overbevise allmuen om at rutebilen var et trygt fremkomstmiddel. Ikke minst var det viktig å understreke at bilen også var et gode for de stakkars hestene.

Hestenes befrier

I Tvedestrand og Omegns Avis 7. august 1908 ble det publisert en innsendt tekst som argumenterte for den planlagte rutebilen. En var selvfølgelig klar over at en motorvogn i starten kunne virke skremmende for både hester og folk. Det ville derfor være viktig for rutebilen i oppstarten å vise spesielt hensyn. Etter hvert ville imidlertid skepsisen gå over til hyllest.

«Siden vil hestene ikke engang nyse af skræk, men tvertimod smile til denne forunderlige vogn, som kan bevæge sig uden hest. Og en takkens bøn i form af glad knegging vil lyde fra alle heste i Holt og Vegarsheien over, at den tid snart kommer, da vi stakkels trækdyr skal slippe at trave paa landeveien … Vi heste har altsaa ingenting imod automobilen kan De sige, men hilser den tvertimod velkommen af ganske hjerte som en befrier.»

Til tross for gode argumenter, ble det ingen rutebil i Tvedestrand dette året. Sommeren 1909 ble det gjort et nytt forsøk. I august ble det innbudt til aksjetegning i et selskap kalt «Tvedestrand og Omegns Automobilselskab», men heller ikke dette ble realisert. Først i 1910 fikk Tvedestrand og omegn sin første rutebil.

Utsnitt av aksjeinnbydelse for Tvedestrand og Omegn Automobilselskab 1909 s. 1

Tvedestrands Automobilselskab stiftes

25. mai 1910 ble det holdt møte i Arbeiderforeningens lokaler i Tvedestrand. I møtet ble Tvedestrands Automobilselskab formelt stiftet. Samtidig ble Dr. Erichsen, apoteker Schanning og snekkermester Peder Olsen valgt til styret.

Selskapet skulle ha en aksjekapital på 10 000 kroner der 6 000 kroner allerede var tegnet. I juni 1910 ble det jobbet aktivt for å få tegnet resten av den nødvendige kapitalen. Tegning av aksjer i det nye rutebilselskapet ble uttalt som en æressak og en borgerplikt.

Samtidig ble det gjort vedtak i kommunestyrene om å tillate kjøring med automobil innenfor deres grenser. 1. juni 1910 holdt herredsstyret i Åmli møte. Blant sakene var spørsmål om å tillate biltrafikk og vedtaket var positivt.

Herredstyret ville ikke motsette seg at det ble kjørt med bil i herredet. Samtidig ble det stilt betingelser. Reglene for bilkjøring måtte følges til punkt og prikke og nytelse av rusdrikk måtte være absolutt forbudt. Noen dager senere kjøpte Tvedestrands Automobilselskab en rutebil.

Tvedestrands første rutebil rundt 1910. Foto: Peder Berntsen Melaas

Den første rutebilen

7. juni 1910 inngikk styret for Tvedestrands Automobilselskab avtale om kjøp av en rutebil. Bilen ble kjøpt av bilmeglerfirmaet Auto i Kristiania og prislappen var på hele 11 000 kroner.

Den nyinnkjøpte bilen var produsert av den franske bilfabrikanten Lorraine-Dietrich og hadde plass til 10 passasjerer. Etter bilkjøpet ble det også ansatt en sjåfør.

Valget falt på Ole Sørensen Vinterkjær fra Søndeled. Vinterkjær hadde nylig returnert fra USA. Der hadde han blant annet vært sporvognfører i Boston. I tillegg ansatte rutebilselskapet Andreas Jordkjend som forretningsfører. I juli 1910 ble det nye rutetilbudet annonsert i avisene. Rutetilbudet skulle imidlertid ikke vare særlig lenge.

Rutetabell for Tvedestrands automobilselskap 1911

Solgt på auksjon

Som flere av de andre første rutebilselskapene på Sørlandet, fikk også Tvedestrands Automobilselskab problemer. Konkurranse fra en annen nyvinning var nok en av årsakene. Mot slutten av 1910 ble nemlig jernbanen mellom Arendal og Åmli ferdigstilt.

Åpning av Åmli stasjon 17.12.1910. Foto: J. Henrichsen

I juni 1912 ble rutebilen tilhørende Tvedestrands Automobilselskab solgt på auksjon. Kjøper var Tvedestrand kommune, som fikk bilen for 300 kroner.

Året etter ble også Tvedestrands Automobilselskab solgt til Risør. Dermed var det slutt for Tvedestrands første rutebilselskap. Det skulle gå flere år før det igjen ble satset på rutebil i Tvedestrand. På KUBEN i Arendal finner en imidlertid avtrykk etter den første satsingen.

Arkiv på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares et foto av Tvedestrands første rutebil. Bildet ble tatt av Peder Berntsen Melaas rundt 1910 og er i dag en del av en fotosamling kalt PA-2779, Melaas fotosamling. Hele fotosamlingen er digitalisert og tilgjengelig på flickr. På KUBEN oppbevares også et lite arkiv etter Tvedestrand og Omegns Automobilselskab. Arkivet er en del av samlingen kalt PA-1060, Samling av forretningsarkiv. A-Å. Her finner en blant annet aksjeinnbydelsen fra 1909 samt en rutetabell fra 1911. KUBEN oppbevarer også de historiske arkivene etter blant annet Tvedestrand kommune og Åmli kommune, der spørsmålet om rutebiler i 1910 blant annet er belyst i kommunenes møtebøker fra herredsstyre og bystyre. Samtlige arkiver er registrert på arkivportalen.no. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv
PA-2779, Melaas fotosamling, PA-1060, Fa L0285, Samling av forretningsarkiv. A-Å, KA0902-PK, 01 Tvedestrand kommune 01 L0007, KA0929-PK, Åmli kommune før 1985 01 L0006
Bjorvatn, Øyvind: Fra bygderute til trafikkselskap. 1994
Tvedestrand og Omegns Avis 31.07.1908, 04.08.1908, 07.08.1908, 11.08.1908, 17.08.1909, 20.05.1910, 27.05.1910, 07.06.1910, 10.06.1910, 19.10.1910, 26.07.1910, 24.05.1912, 28.06.1912
Tvedestrandsposten 21.06.1913
Folketelling for Søndeled 1910 på digitalarkivet.no

Kommentarfelt