Årsrapport for Agders Gjensidige Assuranceforening 1894 s. 3

1894 – «annus horribilis» – skrekkens år for norsk sjøfart

Året 1894 omtales ofte som «annus horribilis» i norsk sjøfartshistorie. Det er ikke uten grunn. Dette året ble det registrert mer enn seks forlis i uka, rundt 10 % av Norges samlede tonnasje gikk tapt og 567 sjøfolk mistet livet. De fleste skipene var seilskuter og rundt 1/3 var hjemmehørende på Sørlandet.

På midten av 1800-tallet var norsk skipsfart i kraftig vekst. I årene mellom 1835 og 1875 ble den norske handelsflåten nidoblet og Norge ble verdens tredje største sjøfartsnasjon. Ingen andre steder i landet var veksten større enn på Sørlandet.

I 1875 var nærmere 1/3 av Norges handelsflåte hjemmehørende i Agder. Nedenes var landets viktigste distrikt for skipsbygging og Arendal var Norges største sjøfartsby med en flåte på 358 skip. Men fraktfart med seilskuter var risikabelt.

Bark «Vimeira» av Arendal i tung sjø 1893. AAM.B.1027

De fleste skutene på Sørlandet ble bygget av trevirke, og treskip var mindre solide enn skip bygget av jern og stål. Fremdrift med kun seil gjorde også seilskutene mer utsatt for vær og vind, og ikke minst uforutsette hendelser. I følge Norges officielle statistik for Norges skibsfart forliste i alt 156 norske seilskuter i 1875. 35 av dem var hjemmehørende på Sørlandet. Verre skulle det imidlertid bli.

Etter den gode vekstperioden frem mot 1870-tallet, gikk skipsfarten inn i flere krisetider. Fraktene uteble, skipsbyggingen ble kraftig redusert, og flere redere, spesielt på Sørlandet, investerte i billigere og eldre seilskuter. Mange lot også de eldre seilskutene seile til de bokstavelig talt endte sine dager i en våt grav, og dette preget naturligvis forlisstatistikken. Verst var det i 1894.

I 1894 forliste i alt 308 norske seilskip. 118 var hjemmehørende på Sørlandet. Riktignok var det flere av skutene som hadde forlist året før, og kun blitt innmeldt i 1894. Men også tallene for årene før viste en heller dyster statistikk. Fra 1885 til 1894 forliste i alt 2 182 norske seilskuter.

De mange forlisene i seilskutetiden skapte grobunn for etablering av de første norske sjøforsikringsselskapene. Det første selskapet var Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab som ble stiftet allerede i 1806 på Borøya utenfor Tvedestrand, men i 1894 fantes det flere norske selskaper som tilbød assuranse. Et av dem var Agders Gjensidige Assuranceforening i Grimstad.

Agders Gjensidige Assuranceforening ble etablert i 1854. Blant initiativtakerne var blant annet Fredrik Crawfurd, som hadde vært skipsfører under Norges første hvalfangstekspedisjon, og skipsreder, verftseier og initiativtaker til Det Norske Veritas, Morten Smith-Petersen. Sjøforsikringsselskapet i Grimstad ble raskt en av landsdelens største, og i 1894 var i alt 563 skip assurert eller reassurert i selskapet. De høye forlistallene i 1894 kom naturlig nok også til å prege virksomheten.

Årsrapport for Agders Gjensidige Assuranceforening 1894 s. 1

I 1894 fikk selskapet inn meldinger om 332 havarier og i alt 46 skip ble innmeldt som totalforliset. Blant skipene som dette året forliste finner en blant annet skonnerten «Seagull» av Risør som forliste ved Mossel Bay i Sør-Afrika, barken «Østeraa» av Tvedestrand som forliste ved Bahamas i Vestindia, barken «Racehorse» av Arendal som forliste utenfor Calais i Frankrike, barken «Ephialtes» som forliste ved Fiji øyene og barken «Runeberg» av Lillesand som forliste ved Stugsund i Sverige.

Årsrapport for Agders Gjensidige Assuranceforening 1894 s. 3

Flere av disse skipsulykkene er dokumentert i arkivet etter Agders Gjensidige Assuranceforening som i dag oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til årsberetninger inneholder arkivet også ulike rapporter og erstatningsberegninger fra forlis og havarier, forhandlingsprotokoller, kopibøker, korrespondansearkiv, skipslister og regnskapsbøker. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert beskrivelse av hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1718, Agders Gjensidige Assuranceforening 05 L0003 (5.3)
Gjenstand AAM.B.1027. Skutemaleri av barken «Vimeira» signert Roberto Genova
Johnsen, Berit Eide og Sætra, Gustav: Sørlandsk skipsfart 1600-1920. 2016
Norges officielle statistik Tabeller vedkommende Norges skibsfart i aaret 1875
Norges officielle statistik Tabeller vedkommende Norges skibsfart i aaret 1894
https://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2000-11-01-01.html besøkt 11.12.2020

Kommentarfelt