Tyske tropper på Langbrygga 9. april 1940. Foto: Leif Michaelsen

Da krigen kom til Arendal

Den 9. april 1940 var Arendal inntullet i tykk morgentåke. Det var tirsdag og byen hadde nettopp begynt å våkne til liv. Rundt halv 9 kom plutselig et gråmalt fartøy fossende inn gjennom Galtesund. På avstand kunne det se ut som det norske marinefartøyet «Sleipner», men flagget med hakekorset avslørte at dette var et fremmed krigsskip. Fartøyet var den tyske torpedobåten «Greif» og den hadde ikke fredelige hensikter.

«Greif» var del av den store tyske invasjonsstyrken som nå var på vei for å innta Norge. De hemmelige invasjonsplanene hadde fått kodenavn «Operasjon Weserübung». Angrepsstyrken var delt inn i flere grupper der gruppe 4. skulle innta Kristiansand og Arendal. Mens «Greif» skulle dra til Arendal, skulle resten av styrken gå mot Kristiansand. Etter planen skulle torpedobåten helt overraskende gå til kai i Arendal klokken kvart over fire på natten, men på grunn av tåken var skipet blitt kraftig forsinket og kom nå inn i dagslys. I Kristiansand var tyskerne blitt møtt med kamp og på «Greif» var en forberedt på at det samme kunne skje i Arendal.

Selv om Norge i liten grad var rustet for moderne krigføring, var det siden krigsutbruddet i 1939 blitt gjort forberedelser for krig. For å sikre at Norge forble nøytralt, ble et nøytralitetsvern mobilisert. Arendal var del av det såkalte Arendalsavsnittet som strakk seg fra Kragerø til Arendal. Her skulle forsvaret blant annet bestå av et landvernkompani der hovedstyrken skulle være stasjonert i Arendal. Langs kysten hadde kystvakten varslingsstasjoner og i Kolbjørnsvik lå torpedobåten «Jo». Vinteren 1939/1940 ble det i Arendal også satt i gang militær opplæring av frivillige og som følge av Vinterkrigen i Finland, ble det etablert en egen lotteforening som kunne bistå med transport, samband, sanitetsarbeid og lignende.

I april 1940 kom det faretruende meldinger om at krigen nærmet seg. 8. april ble det meldt om flere hundre skipbrudne tyske soldater i Lillesand etter senkningen av «Rio de Janeiro» og natt til 9. april kom det meldinger om kamper i Oslofjorden. Likevel kom «Greif» sin ankomst til Arendal på morgenkvisten 9. april overraskende.

Ingen av kystvaktens varslingsstasjoner hadde oppdaget «Greif», men på Merdø hadde vakthavende på tollstasjonen sett krigsskipet. Han hadde varslet Tollboden inne i byen, men der hadde meldingen bare blitt liggende. «Jo» lå krigsklar, men da det ikke var kommet noe varsel om truende krigsskip, lå torpedobåten fortsatt fortøyd i Kolbjørnsvik og ute av stand til å gjennomføre et raskt angrep.

«Greif» la til ved Hotelbrygga og i stedet for våpenmakt, ble det tyske krigsskipet møtt av nysgjerrige sivile arendalitter. Tyske soldater med sykler strømmet ut av skipet og i løpet av kort tid hadde de besatt nøkkelsteder som politistasjon, telegrafen og kabelstasjonen i Stølsviga på Hisøy. Etter ilandsettingen satte «Greif» kursen mot Kristiansand, mens «Jo» dro videre østover mot Lyngør for å slå seg sammen med de andre torpedobåtene. Arendal var besatt uten kamphandlinger.

I de neste dagene strømmet det på med tyske soldater, kjøretøy og våpen til Arendal. Norge hadde ennå ikke kapitulert og i Sør-Norge foregikk det kamphandlinger lenger inne i landet. Samtidig startet befestningen av Arendal. De tyske soldatene brukte i starten Barbu skole som forlegning, men tyskerne beslagla etter hvert flere bygninger. Utenfor flere av bygningene heiste tyskerne naziflagget. Det skulle gå fem år før de norske flaggene igjen kunne vaie fritt.

Bildene fra den tyske okkupasjonen av Arendal våren 1940 er del av bildesamlingen kalt PA-2845, Arendalsbilder 1940-1945 som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder bilder fra Arendal under okkupasjonstiden (1940-1945) og frigjøringen i 1945. Bildene er digitalisert og tilgjengelig på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2845, Arendalsbilder 1940-1945
Dannevig, Birger: Arendal gjennom skiftende tider 1528-1723-1973. Arendal 1973
Frognes, Knut: Fyrbøteren på «Jo» Tvedestrand 1994
Frøstrup, Johan Christian: Krigsår Arendal i krig 1940-1945. Arendal 1998

Kommentarfelt