På smale spor fra Birkeland

22. juni 1891 vedtok Stortinget byggingen av Lillesand – Flaksvandbanen. Bakgrunnen var behovet for å frakte tømmer fra innlandet og ned til kysten for videre bruk og eksport. Jernbanen skulle imidlertid også brukes til å frakte passasjerer og annet gods, og disse to utsnittene av en tegning viser en kombinert ”Passager- og Bagagebogievogn”. Tegningen er datert 10. november 1894, og trolig var det en slik vogn som fraktet de første passasjerene mellom Flaksvand og Lillesand da banen åpnet i 1896. (Arkivref: PA-2303, Lillesand – Flaksvandbanen, XXII, Tegninger og kart)

Planleggingen av en smalsporet bane fra Flaksvand i Birkenes til Lillesand startet så tidlig som i 1870-årene, da Lillesand jernbanekomité ønsket å forbedre transporten av tømmer fra nabobygdene og ned til kysten. I 1884 ble spørsmål om bygging av banen tatt opp i departementet, og den 3. juni 1896 ble Lillesand – Flaksvandbanen offisielt åpnet av statsråd Peder Nilsen. I 1900 fraktet banen 38 % av alt tømmeret fra Tovdalselva. Utover på 1900-tallet gikk passasjertrafikken nedover, og i 1953 ble banen lagt ned. På avtrykk sin flickr-side kan du se kartplansjer over jernbanen.

Arkivet etter Lillesand-Flaksvandbanen er i dag oppbevart på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra åpningen i 1896 til nedleggelsen i 1953. I tillegg til tegninger inneholder arkivet bl.a. møtebøker, kopibøker, korrespondanse, regnskapsbøker samt kart. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt